Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej

W świetle rosnącej liczby zachorowań na choroby otępienne istnieje potrzeba szerzenia wiedzy na ich temat. Niniejsza konferencja wychodzi temu naprzeciw i ma na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej specyfiki chorób otępiennych, jak również dobrych praktyk w organizacji życia w obliczu choroby występującej w rodzinie.

Do wzięcia udziału w konferencji serdecznie zapraszamy opiekunów rodzinnych, instytucjonalnych, pracowników socjalnych, koordynatorów usług opiekuńczych, pielęgniarki środowiskowe, studentów kierunków takich jak: psychologia, pielęgniarstwo czy medycyna oraz osoby zainteresowane nabyciem wiedzy o chorobach otępiennych i metodach pomagania osobom dotkniętym tym schorzeniem.

Udział bezpłatny

Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres fundacja@projektstarsi.pl* lub telefonicznie pod numerem: 691 754 672*.

* Prosimy o podanie w zgłoszeniu następujących danych: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres zamieszkania, nazwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszenie na konferencję oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Plakat Program

Organizatorzy:

Partner